Institut de Neurociències (INc) - UAB Barcelona

La degradació d'una proteïna d'andamiatge està relacionada amb la disminució dels receptors glutamatèrgics AMPA sinàptics

La degradació d'una proteïna d'andamiatge està relacionada amb la disminució dels receptors glutamatèrgics AMPA sinàptics

Un estudi coordinat pel Dr. Alfredo J. Miñano, publicat a la revista eNeuro, mostra la importància de la degradació de la proteïna d’andamiatge AKAP150 a la regulació dels receptors de glutamat tipus AMPA associada a la plasticitat sinàptica. Aquesta investigació permetrà conèixer millor aquesta proteïna i obre la possibilitat de fer-la servir com a diana terapèutica en patologies del cervell que mostren una desregulació dels receptors AMPA sinàptics.

17/04/2020

Els receptors sinàptics, envoltats de proteïnes d’andamiatge, juguen un paper fonamental en els processos de plasticitat sinàptica subjacents a l’aprenentatge i la memòria que ocorren a l’hipocamp. Durant aquests processos, el nombre de receptors augmenta o disminueix, controlats per mecanismes altament orquestrats. Quan els receptors apareixen, es produeix el procés anomenat LTP (potenciació a llarg termini), que permet que es creï una connexió sinàptica forta i duradora entre dues neurones. En canvi, la LTD (depressió a llarg termini) és el procés oposat, pel que es debilita la connexió entre dues neurones. Aquest procés és necessari per a que les sinapsis adquireixin l'eficàcia adequada per seguir processant informació nova.

En aquest estudi, coordinat pel Dr. Alfredo J. Miñano, publicat a la revista eNeuro, demostren que la degradació via proteosomes de la proteïna d’andamiatge AKAP150 està associada a la disminució dels receptors glutamatèrgics sinàptics tipus AMPA (el glutamat és un dels principals neurotransmissors excitadors del cervell) durant la LTD. Per contra, la restauració mediada genèticament dels nivells d’AKAP150 és capaç de prevenir-la. La regulació de la presència de receptors per a neurotransmissors a la membrana post-sinàptica és un dels successos més importants en els processos de plasticitat sinàptica implicats a l’aprenentatge i la memòria que tenen lloc a l’hipocamp. Durant els darrers anys, tot i que s’han intensificat els esforços per entendre els mecanismes moleculars associats a aquests processos, seguim sense conèixer en detall quins són els elements claus. El seu coneixement permetria trobar nous protagonistes fins ara desconeguts que obririen la porta a noves oportunitats terapèutiques.

El present treball, utilitzant un model cel·lular de LTD, mostra la importància de la presència de la proteïna AKAP150 en el correcte moviment dels receptors AMPA a la membrana post-sinàptica. A més, el treball afegeix un altre avenç important ja que s’ha aconseguit identificar la relació existent entre la presència i la funció d’AKAP150 i la presència i el transport dels receptors AMPA. Això obre la possibilitat d’intervenir en patologies que tenen en comú alteracions cognitives i que presenten trastorns d’aprenentatge i memòria on els nivells d’aquests receptors són necessaris per a la transmissió normal de l’impuls excitatori al cervell.

Llegeix l'articleNotícies relacionades

El grup de recerca en Neuropatologia mitocondrial ha estat seleccionat per la Fira de la Recerca en Directe

Els propers 11, 12, 13 i 14 d’abril, al CosmoCaixa de Barcelona s’hi celebrarà la 16a Fira de la Recerca en Directe, organitzada pel Parc Científic de Barcelona. La Fira mostrarà a estudiants de secundària i batxillerat alguns dels projectes més actuals i punters que s’estan duent a terme als centres i instituts de recerca de Catalunya, i estarà oberta al públic general l’últim dia.

A través d’un sistema de votacions online i d’un comitè científic, es va seleccionar el grup de recerca en Neuropatologia mitocondrial, liderat pel Dr. Albert Quintana, com un dels dotze grups participants.

La Fira serà una molt bona oportunitat per explicar als joves què són les malalties mitocondrials i introduir-los en el món de les neurociències a través de petits experiments.

El grup de Neuropatologia mitocondrial a la Fira de la Recerca en Directe

Des d’avui fins dissabte, el grup de Neuropatologia mitocondrial serà al CosmoCaixa, participant a la Fira de la Recerca en Directe, organitzada pel Parc Científic de la UB.

La Fira mostra a estudiants de secundària i batxillerat alguns dels projectes més actuals i punters que s’estan duent a terme als centres i instituts de recerca de Catalunya, i estarà oberta al públic general dissabte, l’últim dia.

A través d’un sistema de votacions online i d’un comitè científic, es va seleccionar el grup liderat pel Dr. Albert Quintana com un dels dotze grups participants. És una molt bona oportunitat per explicar als joves què són les malalties mitocondrials i introduir-los en el món de les neurociències a través de petits experiments.

Totes les notícies