Startups i spin-offs

Neuroheal Biomedicals és una empresa que va ser creada per un equip d'investigació liderat per la Dra. Caty Casas amb l'objectiu de desenvolupar un nou tractament neuroprotector per accelerar la regeneració dels nervis perifèrics després d'una lesió.

El tractament consisteix en una combinació de dos principis actius que impulsa les neurones a activar convenientment els seus propis mecanismes endògens de neuroprotecció i regeneració nerviosa. La combinació es va identificar fent servir una plataforma innovadora basada en l’ús d’eines computacionals d’intel·ligència artificial i aproximacions per biologia de sistemes. NeuroHeal va ser la millor combinació obtinguda i l'única que va acomplir cadascun dels reptes experimentals, validats en models animals de traumatisme nerviós.