Potenciació i Recuperació de la Memòria en Rates Normals i amb Dany Cerebral

 

 

Coordinadora del Grup:  Dra. Margalida Coll

LABORATORIS:
- Dra. Gemma Guillazo Blanch
- Dra. Isabel Portell Cortés
- Dra. Pilar Segura Torres

 

El nostre grup ha posat de manifest l’eficàcia de diversos tractaments (estimulació química i elèctrica de l’escorça prefrontal i de nuclis talàmics, autoestimulació elèctrica intracranial, exercici físic i restricció calòrica) per potenciar la memòria i l’atenció en rates sanes, i per reduir les deficiències cognitives causades per dany cerebral de diversa etiologia (alteracions neuroquímiques, malalties neurodegeneratives, traumatisme cranioencefàlic, etc) o associades al procés d’envelliment. Així mateix, hem començat a estudiar si l’exercici físic, aplicat de manera coadjuvant a altres intervencions, pot alleujar les deficiències cognitives de pacients amb traumatisme cranioencefàlic.

 

A més d’examinar les pautes d’administració i tipus de procés cognitiu en què cada un dels esmentats tractaments exerciria uns efectes més beneficiosos, hem determinat alguns dels mecanismes neurobiològics subjacents a l’efecte facilitador: modificació de l’expressió gènica, inducció de canvis plàstics a nivell molecular, estructural i morfològic, increment de la neurogènesi, canvis en l’alliberament de neurotransmissors, reducció de la mort neuronal secundària, modificació del patró neuroinflamatori, etc.  

 

 

Línies de recerca:

 

- Prevenció i tractament del deteriorament cognitiu associat a l’envelliment

- Facilitació de la memòria mitjançant autoestimulació elèctrica intracranial

- Reducció de les deficiències cognitives associades a dany cerebral traumàtic mitjançant exercici físic, tant en un model animal (rata), com en humans.

 

 

Projectes actius:

 

  

 1.   Prevención y tratamiento del declive cognitivo asociado al envejecimiento: Conducta y mecanismos cerebrales asociados. PSI2017-84290-R. Funding institution: Ministerio de Economía y competitividad
 2. Ejercicio físico como tratamiento crónico para reducir el déficit cognitivo producido por daño cerebral traumático. PSI2014-55087-R. Funding institution: Ministerio de Economía y competitividad
 3. Potenciación de la memoria y la plasticidad neural en ratas sanas y en un modelo de enfermedad de Alzheimer: estimulación cerebral reforzante y dieta. PSI2017-83202-C2-1-P. Funding institution: Ministerio de Economía y competitividad
 4. Potenciación de la plasticidad neural en ratas sanas y en un modelo de enfermedad de Alzheimer: estimulación cerebral reforzante y sinergias con suplementos dietéticos. PSI2017-83202-C2-2-P. Funding institution: Ministerio de Economía y competitividad

  

 

 

 

 

Publicacions destacades: 

 

 • García-Brito S, Aldavert-Vera L, Huguet G, Álvarez A, Kádár E, Segura-Torres P (2018). Increased training compensates for OX1R blockage-impairment of spatial memory and c-Fos expression in different cortical and subcortical areas. Behavioural Brain Research, 353:21-31. 
 • https://doi.org/10.1016/j.bbr.2018.05.028.
 • Kádár E, Vico Varela E, Aldavert-Vera L, Huguet G, Morgado-Bernal I, Segura-Torres P (2018). Arc protein expression after unilateral intracranial self-stimulation of the medial forebrain bundle is upregulated in specific nuclei of memory-related areas. BMC Neuroscience, 19: 48; https://doi.org/10.1186/s12868-018-0449-5
 • Morris TP, Costa-Miserachs D, Rodriguez-Rajo P, Finestres J, Bernabeu M, Gomes-Osman J, Pascual-Leone A, Tormos-Muñoz JM (2018). Feasibility of aerobic exercise in the subacute phase of recovery from traumatic brain injury: A case series. Journal of Neurologic Physical Therapy,  42(4):268-275. doi: https://doi.org/10.1097/NPT.0000000000000239
 • Portero-Tresserra M, Martí-Nicolovius M, Tarrés-Gatius M, Candalija A, Guillazo-Blanch G, Vale-Martínez A. (2018). Intra-hippocampal D-cycloserine rescues decreased social memory, spatial learning reversal, and synaptophysin levels in aged rats. Psychopharmacology (Berl)., 235(5):1463-1477. doi: https://doi.org/10.1007/s00213-018-4858-z
 • Quiroz-Padilla MF, Guillazo-Blanch G, Sanchez MY, Dominguez-Sanchez MA, Gomez RM. (2018). Effects of excitotoxic lesion with inhaled anesthetics on nervous system cells of rodents. Current Pharmaceutical Designm 24(1):4-14. doi: https://doi.org/10.2174/1381612823666170817125015
 • Tapias-Espinosa C, Kádár E, Segura-Torres P (2018). Spaced sessions of avoidance extinction reduce spontaneous recovery and promote infralimbic cortex activation. Behavioural Brain Research,  336: 59-66. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2017.08.025
   

 

 

Fonts de finançament:

 

 

Ref: SGR 2017-1026