Neuroplasticitat i regeneració

 

 

Coordinador: Dr. Xavier Navarro

 

IPs:

- Dra. Caty Casas

- Dr. Guillermo García-Alías

- Dr. Rubèn López

- Dr. Xavier Navarro

- Dra. Esther Udina

  

 

El Grup de Neuroplasticitat i Regeneració de la UAB és un grup multidisciplinari que investiga sobre reparació, regeneració y recuperació funcional després de lesions en els nervis perifèrics i la medul·la espinal, i en malalties neurodegeneratives.

  

 

 

Línies d'investigació:

 

- Anàlisis dels mecanismes moleculars i cel·lulars implicats en la degeneració de motoneurones en models experimentals. Estratègies neuroprotectores basades en teràpia gènica y farmacològica.

- Teràpia cel·lular mitjançant trasplantament de cèl·lules mesenquimals precursores per a la reparació de lesiones de la medul·la espinal i de malalties degeneratives de motoneurones.

- Paper etiopatogènic dels mediadors lipídics i la resposta inflamatòria en la neurodegeneració per lesions del sistema nerviós central.

- Teràpies dependents d'activitat per a promoure la regeneració axonal i la recuperació funcional de lesions de nervis perifèrics i d'arrels espinals.

- Mecanismes fisiopatològics del dolor neuropàtic induït per lesions del nervi perifèric i la medul·la espinal.

- Mecanismes etiopatogènics i tractaments neuroprotectors en models de neuropatia perifèrica induïda per diabetis mellitus i per agents antitumorals.

- Disseny i avaluació d'interfícies neurals per al desenvolupament de neuropròtesis aplicables a la neurorehabilitació.

- Neuromodulació per a la millora funcional en lesions i processos degeneratius de la medul·la espinal.

 

 

Projectes actius:

 

1) Grup del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), Inst Salud Carlos III, 2008-2016. CB06/05/1105. IP Xavier Navarro

 

2) Projecte TV3201428-10, Fundació La Marato-TV3, 2015-2017. “Terapia génica dirigida a neuregulinas para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica”. IP Xavier Navarro.

 

3) Projecte PI15/01303, Inst Salud Carlos III, 2015-2018. “Estudio exploratorio sobre la etiopatogenia, biomarcadores de riesgo y mecanismos implicados en la regeneración de la neuropatía inducida por platinos”. IP Jordi Bruna

 

4) Projecte RTC-2015-3750-1, Ministerio de Economía y Competitividad, convocatoria Retos-Colaboración, 2015-2108. “Desarrollo de agentes terapéuticos basados en ácidos nucleicos para el tratamiento de enfermedades neuromotoras y neuromusculares”. IP Rubèn López-Vales.

 

5) Projecte SAF 2014-59701. Ministerio de Economía y Competitividad, convocatoria Retos de la Sociedad, 2015-2018 “Reprogramación neuronal para promover los mecanismos endógenos de neuroprotección usando biología sintética en un modelo de degeneración retrógrada de motoneuronas”. IP Caty Casas.

 

6) Projecte CA15138. COST Action, H2020 EU Frame Programme. 2016-2020. “TRANSAUTOPHAGY: European network for multidisciplinar research and translation of autophagy knowledge”. IP Caty Casas.

 

7) Projecte RYC-2014-16529. Ministerio de Economía y Competitividad. 2016-2021. "Promoting plasticity of reticulospinal axons to recover skilled hand function after spinal cord injury". IP Guillermo Garcia-Alías.

 

8) Project AFM-Telethon 20289. Association Française contre les Myopathies. 2016-2018. “Gene therapy targeting neuregulins for the treatment of amyotrophic lateral sclerosis”. IP Xavier Navarro

 

9) Project E10668. Eurostars, EUREKA. 2016-2019. “eBIONERVE: personalized nerve grafts for treating human nerve injuries”. Co-IP Xavier Navarro.

 

10) Grup de la Red de Terapia Celular (TERCEL) RD16/0011/0035, Instituto de Salud Carlos III, 2017-2020. IP Xavier Navarro

 

11) Projecte SAF2016-79279-R. Ministerio de Economía y Competitividad. 2016-2020. “Neuromodulacion eléctrica del conectoma cortico-medular para facilitar la recuperación de la destreza manual tras una lesión medular”. IP Guillermo Garcia-Alías.

 

12) Project AC16/00050, ERA-Net NEURON Cofund and Instituto de Salud Carlos III, 2017-2019 “Non-invasive electrical stimulation of the cervical spinal cord to facilitate arm and hand functional recovery in incomplete traumatic cervical spinal cord injured patients (CERMOD)”. IP Guillermo García-Alias

 

13) Fundación Ramón Areces. XVIII Concurso Nacional, Ayudas a la Investigación. 2017-2019. Project “Graphene-based flexible neural interfaces for the peripheral nervous system”.

 

14) Project WFL-ES-14-17, Wings for Life Foundation, 2017-2019. Interleukin-37: a novel therapeutic approach for the treatment of spinal cord injury. IP Rubèn López-Vales.

 

15) Projecte SAF2016-79774-R, Ministerio de Economía y Competitividad, 2017-2020. Estudio de los mecanismos de accion de la interleucina-37 en el sistema nervioso central lesionado. IP Rubèn López-Vales.

 

16) Projecte CI17-00019, CaixaImpulse 2017-2018. Immunoresolvent lipids for multiple sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis.  IP Ruben López Vales.

 

17) Projecte TV32016, Fundació La Marato-TV3, 2018-2021. “Modulació de les xarxes perineurals mitjançant l’exercici físic després d’una lesió medul·lar en models animals: plasticitat versus estabilitat dels circuits neurals”. IP Esther Udina.

 

18) Projecte TV32016, Fundació La Marato-TV3, 2018-2021. “Recuperació dels moviments del braç i de la mà en pacients amb lesió de la medul·la espinal cervical mitjançant la neuromodulació elèctrica espinal assistida amb un exosquelet de braç”.IP Guillermo García-Alias.

 

19) Conveni d’investigació amb Laboratoris Esteve, 2017-18. "Evaluación de efectos neuroprotectores de ligandos de receptor sigma1 en modelos in vitro e in vivo de degeneración de motoneuronas”. IP Xavier Navarro.

 

 

 

 

Publicacions destacades:

 

 • Lopez-Alvarez VM, Puigdomenech M, Navarro X, Cobianchi S. Monoaminergic descending pathways contribute to modulation of neuropathic pain by increasing-intensity treadmill exercise after peripheral nerve injury. Exp Neurol 2018, 299:42-55. 
 • Gonzalez-Perez F, Hernández J, Heimann C, Phillips JB, Udina E, Navarro X. Schwann cells and mesenchymal stem cells in laminin or fibronectin aligned matrices support regeneration across a critical size defect of 15 mm in the rat sciatic nerve. J Neurosurg Spine 2018, 28:109-118.
 • Mòdol-Caballero G, Santos D, Navarro X, Herrando-Grabulosa M. Neuregulin 1 reduces motoneuron cell death and promotes neurite growth in an in vitro model of motoneuron degeneration. Front Cell Neurosci 2018, 11:431. (IF 4.555)
 • Sánchez-Brualla I, Boulenguez P, Brocard C, Liabeuf S, Viallat-Lieutaud A, Navarro X, Udina E, Brocard F. Activation of 5-HT2A receptors restores KCC2 function and reduces neuropathic pain after spinal cord injury. Neuroscience 2018, 387:48-57.
 • De la Oliva N, Navarro X, Del Valle J. Time course study of long-term biocompatibility and foreign body reaction to intraneural polyimide-based implants. J Biomed Materials Res: Part A 2018, 106:746-757.
 • Del Valle J, Santos D, Delgado-Martínez I, de la Oliva N, Giudetti G, Micera S, Navarro X. Segregation of motor and sensory axons regenerating through bicompartmental tubes by combining extracellular matrix components with neurotrophic factors. J Tissue Eng Regen Med. 2018, 12(4):e1991-e2000.
 • Romeo-Guitart D, Forés J, Herrando-Grabulosa M, Valls R, Leiva-Rodríguez T, Galea E, González-Pérez F, Navarro X, Petegnief V, Bosch A, Coma M, Mas JM, Casas C. Neuroprotective drug for nerve trauma revealed using artificial intelligence. Sci Rep 2018; 8(1):1879. 
 • Rando A, Pastor D, Viso-León MC, Martínez A, Manzano R, Navarro X, Osta R, Martínez S. Intramuscular transplantation of bone marrow cells prolongs the lifespan of SOD1(G93A) mice and modulates expression of prognosis biomarkers of the disease. Stem Cell Res Ther 2018; 9(1):90.
 • De la Oliva N, Mueller M, Stieglitz T, Navarro X, del Valle J. On the use of Parylene C polymer as substrate for peripheral nerve electrodes. Sci Rep 2018, 8(1):5965.
 • Simó M, Navarro X, Yuste VJ, Bruna J. Autonomic nervous system and cancer. Clin Auton Res 2018, 28(3):301-314.
 • Cerveró C, Blasco A, Tarabal O, Casanovas A, Piedrafita L, Navarro X, Esquerda JE, Calderó J. The sigma-1 receptor agonist PRE-084 prevents reactive gliosis and central synapse loss but not motoneuron death in the Smn2B/- mouse model of spinal muscular atrophy. J Neuropathol Exp Neurol 2018, 77:577-597.
 • Romeo-Guitart D, Leiva-Rodríguez T, Espinosa-Alcantud M, Sima N, Vaquero A, Domínguez-Martín H, Ruano D, Casas C. SIRT1 activation with neuroheal is neuroprotective but SIRT2 inhibition with AK7 is detrimental for disconnected motoneurons. Cell Death Dis 2018; 9(5):531.
 • Leiva-Rodríguez T, Romeo-Guitart D, Marmolejo-Martínez-Artesero S, Herrando-Grabulosa M, Bosch A, Forés J, Casas C. ATG5 overexpression is neuroprotective and attenuates cytoskeletal and vesicle-trafficking alterations in axotomized motoneurons. Cell Death Dis 2018; 9(6):626.
 • Penas C, Navarro X. Epigenetic modifications of neuroinflammatory mediators and neuronal hyperexcitability associated to neuropathic pain after trauma. Front Cell Neurosci 2018, 12:158.
 • Lago N, Pannunzio B, Amo-Aparicio J, López-Vales R, Peluffo H. CD200 modulates spinal cord injury neuroinflammation and outcome through CD200R1. Brain Behav Immun 2018, 73:416-426. doi: 10.1016/j.bbi.2018.06.002.
 • David S, Kroner A, Greenhalgh A, Zarruk JG, López-Vales R. Myeloid cell responses after spinal cord injury. J Neuroimmunol 2018, 321:97-108.
 • Piñol-Jurado P, Suárez-Calvet X, Fernández-Simón E, Gallardo E, de la Oliva N, Martínez-Muriana A, Gómez-Gálvez P, Escudero LM, Pérez-Peiró M, Wollin L, de Luna N, Navarro X, Illa I, Díaz-Manera J. Nintedanib decreases muscle fibrosis and improves muscle function in a murine model of dystrophinopathy. Cell Death Dis. 2018; 9(7):776.
 • Amo-Aparicio J, Martinez-Muriana A, Sanchez-Fernandez A, Lopez-Vales R. Neuroinflammation quantification for spinal cord injury. Curr Protoc Immunol 2018, 123:e57.
 • Navarro X, Geuna S, Grothe C, Haastert-Talini K. Introduction: Thematic Papers Issue on Peripheral Nerve Regeneration and Repair. Anat Rec (Hoboken). 2018; 301:1614-1617. 
 • Sanchez-Brualla I, Calls-Cobos A, Udina E. Minocycline does not reduce the regenerative capacity of peripheral motor and sensory neurons after a conditioning injury in mice. Anat Rec (Hoboken). 2018; 301(10):1638-1645. 
 • De la Oliva N, Navarro X, Del Valle J. Dexamethasone reduces the foreign body  reaction to intraneural electrode implants in the peripheral nerve of the rat. Anat Rec (Hoboken). 2018; 301:1722-1733. 
   

 

 

Fonts de finançament:

 

 

 

Ref: SGR 2017-233