Microscòpia del sistema nerviós

La plataforma tecnològica especialitzada en Microscòpia del teixit nerviós és un laboratori destinat a facilitar l’observació de diferents tipus de mostres, per tal de poder avaluar-les qualitativa i quantitativament.
Aquest laboratori, localitzat a la M1-147 de la Facultat de Medicina de la UAB, està a disposició dels grups de l’INc, investigadors de la UAB i institucions públiques i privades.
 
 
 
 
Tasques que realitzen el personal tècnic:
 • Manteniment i coordinació de l'ús dels diferents microscopis propis del Laboratori de Microscòpia.
 • Suport tècnic en l’ús dels microscopis i softwares de processament d’imatge (ImageJ, Metamorph, IMARIS, Huygens) per a personal no format, ja sigui amb els propis equips de l’INc o en equips fora d’aquest, propis de la UAB.
 • Formació obligatòria per a usuaris en règim d'autoservei.
 • Donar informació i assessorament als usuaris del laboratori.
 • Realització de procediments experimentals per part del tècnic especialista.

 

Tècniques ofertades en autoservei o per part del tècnic especialista:

 • Captació d’imatges amb microscopis de camp clar, tant en plaques com en portaobjectes (80i, 90i i TE2000E).
 • Captació d’imatges d’epifluorescència tant en plaques com en portaobjectes (80i, 90i i TE2000E).
 • Captació d’imatges 3D d’alta resolució amb microscopi confocal (Zeiss LSM700).
 • Processament adequat de les imatges.
 • Preparació de procediments experimentals de captació d’imatge segons criteri de l’usuari.
 • Quantificació d’imatges captades en qualsevol dels microscopis, ja siguin els de l’INc com els de la UAB, segons criteri de l’usuari.
 • Suport en l’anàlisi d’imatge que es desitgi fer.
 • Realització de macros/plugins compatibles amb Image J/Fiji per a quantificacions.
 • Suport i/o realització d’anàlisis d’imatge confocal amb IMARIS.
 
Equips
 
Permeten fer estudis de imatge 3D, fluorescència múltiple i anàlisi de col·localització, captació d’imatge in vivo, estudis de calci intracel·lular, de pH, de potencial de membrana, entre altres.
 • Microscopi de rastreig làser confocal (Zeiss LSM 700): M1-147
 • Microscopis òptics d'epifluorescència Nikon Eclipse 90i i 80i: M1-147
 • Microscopis òptics d'epifluorescència Nikon Eclipse TE2000-E i TE2000-U: M2-129.1
 • Microscopi de 2 fotons (Sutter MOM amb Newport-SpectraPhysics MaiTai DeepSee laser).
 
Marcadors
 
 
 
Softwares
 
Llicències disponibles per l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu de les imatges en:
 
 
Reserves
 
Pel que fa a les reserves dels equips del Laboratori de Microscòpia de l’INc, els membres de l’INc tindran preferència sobre la resta de personal. La utilització dels microscopis podrà ser en autoservei o amb suport tècnic. Les reserves es podran realitzar de 3 maneres diferents: e-mail (inc.microscopia@uab.cat), telèfon (93-5812733) o internet (consultar amb el tècnic per donar-se d’alta en aquesta modalitat).
 

Horaris i Tarifes
 
L’horari d’obertura del laboratori de Microscòpia és de 9 a 13h, tot i que els usuaris que funcionin amb autoservei i estiguin autoritzats pel tècnic, podran utilitzar-lo fora de l’horari establert, en caps de setmana i festius (sempre i quan hagin tramitat correctament l’autorització pertinent per tenir accés al laboratori de Microscòpia durant caps de setmana i vacances, demanar al tècnic).
L’horari de tarificació normal (sense reducció) és de 9:00 a 19:00h.
 
Per a més informació contactar amb:
Tècnic Laboratori de Microscòpia INc
Edifici M, despatx M1/108, laboratori M1-147
Institut de Neurociències-Facultat de Medicina
Tel: 935812733 
Fax: 935812390