Estudi de la Motilitat Digestiva i la Seva Alteració en les Malalties Cròniques

 

 

Coordinadora del Grup: Dr. Vicente Martínez 

LABORATORIS:
- Dr. Marcel Jiménez
- Dr. Vicente Martínez  i  Dra. Patrocinio Vergara

 

El Grup de Recerca per a l’Estudi de la Motilitat Digestiva, reconegut com a grup de recerca consolidat des del any 1999, centra la seva activitat en l’estudi de la motilitat digestiva i les alteracions motores (dismotilitat) associades a diferents patologies de caràcter crònic, com son la Malatia Inflamatòria Intestinal, el Síndrome del Intestí Irritable, la diverticulosi, malalties neurodegeneratives o els trastorns motors de la deglució o la defecació. Els estudis, realitzats tan en models animals com en mostres de teixit humà, així como els estudis clínics tenen com objectiu profunditzar en el coneixement de la etiopatogènia de la dismotilitat i el desenvolupament de noves dianes terapèutiques. Objectius específics del grup són: la influència de la microbiota i del sistema immune en la sensibilitat visceral, l'estudi de la innervació purinèrgica, els trastorns de la deglució en l'ancià i en pacients amb malalties neurològiques i els trastorns motors crònics en el còlon.

 

Ref SGR2017-0772