Cultius neuronals

La plataforma tecnològica de cultius neuronals de l’INc-UAB és un laboratori destinat a facilitar els recursos necessaris per treballar amb línies cel·lulars i cultius primaris de cèl·lules nervioses, amb especialització tècnica en neurones i glia, per a la seva posterior avaluació qualitativa i quantitativa mitjançant diferents tècniques.

Per això, el laboratori compta amb personal tècnic qualificat i experimentat, així com amb equips amb diverses prestacions.

Aquest laboratori i equips estan a disposició dels grups de l’INc-UAB, altres investigadors de la UAB i institucions públiques i privades.

 

 

 

Activitats del personal tècnic del Laboratori de cultius neuronals

  • Manteniment i coordinació de l'ús d’instal·lacions i d'equips comuns de cultius neuronals.

  • Detectar, analitzar i resoldre les necessitats del usuaris

  • Seguiment, assessorament i actualització de la normativa establerta en les instal·lacions de cultius neuronals i d’activitats de bioseguretat tipus 2

  • Suport tècnic en l’ús d’equips i procediments específics de cultius del sistema nerviós

  • Formació obligatòria per a usuaris en règim d'autoservei (veure condicions i tarifes)

  • Realització de procediments experimentals destinats a  posterior avaluació qualitativa i quantitativa mitjançant l’avaluació de diferents paràmetres cel·lulars

  • Assessorament i suport en la realització de comandes de material i reactius especialitzats

  • Assessorament i suport tècnic en el disseny d’experiments, protocols, l’anàlisi de les dades obtingudes i interpretació del resultats dels procediments experimentals

  • Suport en les activitats de divulgació científica del INc

  • Estudi i avaluació de noves tècniques i avenços científics a l’àmbit de la neurociència per a la plataforma de laboratoris tècnics de l’INc

 

Tècniques que s’ofereixen

 

Equipament

Actualment la plataforma compta amb tres sales de cultius cel·lulars, una destinada al treball amb línies cel·lulars, altra per cultius primaris i una tercera d’us per qualsevol processament dels anteriors. A més a més, aquests laboratoris compten amb equips que també estan a disposició de l’INc-UAB, que encara que no estiguin situats als laboratoris de cultius, son necessaris per portar a terme el treball en cultius.

Equips destacats

Les instal·lacions estan acreditades pel Ministerio de Agricultura, Pesca i Alimentación per treballar-hi amb Organismes Modificats Genèticament dins del nivell de bioseguretat 2

 

 

 

Condicions generals

Quan es sol·liciti una formació, experiments a càrrec de personal tècnic o utilització d'instal·lacions, els membres de l’INc-UAB tindran preferència sobre els no membres i, dins d'aquests grups, els que no hagin utilitzat anteriorment els laboratoris o equips comuns tindran preferència respecte als que ho hagin fet recentment. Un altre paràmetre important serà l'ordre de recepció de peticions i la possibilitat del tècnic d’intercalar-les amb altres sol•licituds. Si no és possible intercalar sol·licituds, el personal tècnic donarà prioritat als membres de l'INc-UAB i a aquells que no hagin utilitzat prèviament les instal·lacions.

Les reserves dels equips del laboratori de cultius neuronals es podran realitzar de dues maneres diferents: e-mail (inc.cultius@uab.cat), o internet una vegada hagin passat la formació corresponent (consultar amb el personal tècnic per donar-se d’alta en aquesta modalitat).

 

Horaris i Tarifes 

L’horari d’obertura dels laboratoris de cultius és de 9 a 17h, tot i que els usuaris que funcionin amb autoservei i estiguin autoritzats pel tècnic, podran utilitzar-lo fora de l’horari establert, en caps de setmana i festius (sempre i quan hagin tramitat correctament l’autorització pertinent per tenir accés durant caps de setmana i vacances).

Els costos de la formació o realització de procediments experimentals es desdoblen en 2 conceptes:

Material emprat: fungible (reactius, etc.) no subministrats per l'investigador/a, animals si escau i ús d’equipaments.

Hores de tècnic: diferents en funció del vincle que l'usuari té amb la UAB i del tipus de projecte en que es farà el càrrec/ la despesa

Tarifes de cultius

Tarifes generals

 

Per a més informació i comandes contactar amb:

Cristina Gutiérrez Salvador

inc.cultius@uab.cat

Cristina.gutierrez.salvador@uab.cat

Institut de Neurociències

Unitat de Bioquímica i Biologia Molecular

Facultat de Medicina Torre M2

Tel: 935814828

Fax: 935811573