Convenis

L'empresa AbilityPharma és una companyia biofarmacèutica especialitzada en el càncer. Estan centrats en el desenvolupament de fàrmacs dirigits als mecanismes cel·lulars implicats en l'autofàgia, com a nova estratègia per a induir la mort de les cèl·lules canceroses. Basant-se en aquest novedós mecanisme d'acció, treballen conjuntament amb el laboratori del Dr. Jose Miguel Lizcano en l'estudi del fàrmac ABTL0812.

 

 

 

 

L'empresa Impetux ha desenvolupat unes pinces òptiques per fer estudis mecanobiològics, que es poden fer servir en cèl·lules vives o teixits. El grup del Dr. Carlos Barcia té un conveni amb l'empresa per fer servir aquesta tecnologia en l'estudi de les interaccions que es produeixen entre les cèl·lules d'un tumor de tipus glioma i les cèl·lules del sistema immunitari.

L’empresa biotecnològica ProteoDesign és una spin-off de la Universitat de Princeton. Desenvolupa noves teràpies gèniques per al tractament de malalties d'origen genètic i ho fa mitjançant l'ús de la seva tecnologia patentada d'enginyeria de proteïnes. Conjuntament amb el grup del Dr. Chillón estan treballant en el desenvolupament de vectors de teràpia gènica d’última generació amb noves propietats i tropismes específics.

El grup de Neuroplasticitat i regeneració té actualment dos convenis de recerca biomèdica en col·laboració amb el Banc de Sang i de Teixits. Un per obtenir una matriu nerviosa descel·lualritzat, provinent de nervi humà, que suposi una alternativa clínica als autoempelts en la reparació de reseccions de nervi perifèric. L'altre, per fer estudis preclínics de transplantaments de cèl·lules mesenquimals procedents de la gelatina de Wharton després de lesió medul·lar en rata.