Cirurgia animal en el sistema nerviós

La plataforma tecnològica de cirurgia animal en el sistema nerviós dona suport als grups de recerca en experiments que requereixen tècniques quirúrgiques i / o estereotáxicas. Per això, el laboratori compta amb personal tècnic qualificat i experimentat.
 
Aquest laboratori està a disposició dels grups de l’INc, investigadors de la UAB i institucions públiques i privades.
 
 
Tasques que realitzen els tècnics:
 
 • Realització de cirurgies estereotàxiques i generals.
 • Suport als usuaris durant el disseny i execució de protocols quirúrgics..
 • Formació a estudiants i investigadors en el disseny, realització i seguiment d’un protocol quirúrgic en totes les fases de la cirurgia, des del disseny de cànules al control postoperatori.
 • Assessorament presencial i virtual en els temes abans esmentats.
 
Tècniques ofertades:
 
 • Implantació i disseny de cànules i elèctrodes adreçats a lloc per farmacologia, optogenètica o electrofisiologia.
 • Administració de fàrmacs dirigida a lloc en animals en moviment i anestesiats.
 • Injeccions estereotàxiques de fàrmacs, AAV o cultius cel·lulars dirigides a lloc.
 • Protocols de cirurgia general (gonadectomies, canulació de vasos sanguinis, implantació de dispositius, etc.).
 • Recol·lecció de teixits in vivo i ex vivo.
 
Equipament
 
Per a la cirurgia l’INc disposa de:
 • Estereotàxic manual (Kopf)
 • Estereotàxic Digital Lab Standard (Stoelting) amb marc per a rata.
 • Adaptador de ratolí per estereotàxic.
 • Mascaretes de rata i ratolí per anestèsia de gasos.
 • Manta tèrmica amb sonda rectal.
 
Condicions generals
 
Els membres de l’INc tindran preferència sobre els no membres i dins d'aquests grups, els que no hagin utilitzat anteriorment els laboratoris o equips comuns tindran preferència respecte als que ho hagin fet recentment. Un altre paràmetre important serà l'ordre de recepció de peticions i la possibilitat del tècnic d’intercalar-les amb altres sol·licituds.

 

Per a més informació i comandes contactar amb:
Javier Carrasco Trancoso
Edifici M, M1/108, Lab M1/145. 
Institut de Neurociències
javier.carrasco@uab.cat