Organització

EQUIP DIRECTIU:
 
 
 
 
 
Director
 
 
 
 
 
Secretari
 
 

 

 

COMISSIÓ EXECUTIVA:
 
 
 
 
 
Representant de PAS
 
 
 
Representant del PIF
 

 

COORDINADORS DOCENTS:
 
Coordinació del Màster en Neurociències
Coordinació del programa de doctorat
Coordinació dels seminaris