Premis i mèrits

 

2014  
ICREA ACADÈMIA, Roser Nadal Alemany  
Roser Nadal és professora del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut i membre de l'Institut de Neurociències. La seva recerca tracta sobre els mecanismes pels quals l'estrès incrementa la vulnerabilitat a la psicopatologia, com l'ansietat, l'addicció, l'estrès post-traumàtic, la depressió o la impulsivitat, utilitzant models animals. La Dra. Nadal està especialment interessada en les diferències individuals en la reactivitat a l'estrès i els factors involucrats en la resistència als efectes negatius del mateix.


2013
 
ICREA ACADÈMIA, Alberto Fernández Teruel  
Alberto Fernández Teruel és professor del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal i membre de l'Institut de Neurociències. Les investigacions del Dr. Fernandez-Teruel tenen com a objectiu millorar el coneixement sobre les bases psicològiques, neurobiològiques i genètiques de diverses malalties psicològiques i neurològiques com són els processos relacionats amb l'estrès, la impulsivitat, l'addicció, l'esquizofrènia o l'envelliment.

2011  
ICREA ACADÈMIA, Carlos A Saura  
Carlos A. Saura és professor del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Facultat de Medicina) i membre de l'Institut de Neurociències, on lidera el grup de Neurobiologia de la malaltia d'Alzheimer. La seva recerca està dirigida a dilucidar els mecanismes de disfunció neuronal i sinàptica en la malaltia d'Alzheimer, així com a dissenyar noves estratègies terapèutiques per prevenir i/o revertir la disfunció cognitiva en aquesta malaltia.