El nostre programa

El programa de doctorat en Neurociències de la UAB té com a principal objectiu formar els doctorands amb la finalitat que  adquireixin les habilitats i els coneixements necessaris per tal de desenvolupar recerca bàsica,  de qualitat i orientada a les malalties del sistema nerviós.


Els estudiants de tot l'estat i els estrangers poden incorporar-se com a investigadors en formació en algun dels excel·lents grups de recerca existents a l’Institut de Neurociènces i als hospitals associats a la UAB.

Es posa un especial interès en la transmissió del coneixement, en els mètodes i en les tècniques necessàries per assolir una  investigació de qualitat, elaborant una tesi doctoral en un marc multidisciplinar  amb col·laboració d´altres grups de l’estat i internacionals.

Aquest doctorat ha obtingut la prestigiosa Menció Cap a l´Excel.lència del Ministeri d’Educació, la qual possibilita que el programa es pugui presentar a convocatòries d´ajuts de mobilitat per a estudiants i professors i que disposi d´altres avantatges pels seus estudiants en d´altres convocatòries públiques.

 

Podeu accedir al web del Doctorat de Neurociències clicant aquí