Màster de Psicobiologia i Neurociència cognitiva

Aquests estudis tracten de com el cervell organitza i controla els processos mentals i el comportament. És un màster propi, amb docència complerta online.